Mamograf

Mamograf u Podgorici U radiološkom kabinetu radimo snimanja dojki na mamografu, na novom Siemensovom aparatu. Mamografija je neinvazivna metoda snimanja dojki koja je slična ostalim radiološkim pro...

Fizijatrija

Fizijatar je ljekar specijalista fiziklane medicine I rehabilitacije. Pregled fizijatra obuhvata opšti pregled I specijalni dio pregleda. U opštem dijelu pregleda ljekar uzima anamnazu tj, sledeće ...

Radiološki kabinet

Radiološki kabinet u Podgorici U zavisnosti od potreba pacijenta, u mogućnosti smo da obavimo svu potrebnu radiološku dijagnostičku. Standardnim rendgen aparatom mogu se uraditi: nativni snimci ko...

Laboratorija

Laboratorijska dijagnostika u Podgorici Savremena medicina se ne može zamisli bez laboratorijske dijagnostike koja je veoma važna za brzo otkrivanje bolesti i za što uspešnije lječenje, praćenje...

Pedijatrija

Pedijatrija u Podgorici Pedijatrijski pregled se obavlja kod zdrave djece, uz savjetovanje, kao I kod bolesne djece, u cilju liječenja.   U Ordinaciji FENIKS MEDIKA možete obaviti sledeće: Pre...

Medicina rada

Medicina rada U Ordinaciji FENIX MEDIKA možete obaviti sistematske preglede I preglede za ljekarska uvjerenja , kao sto su pregledi za vozače A,B,C,D, I E kategorije za polaganje vozačkog ispita I ...

Interna i opšta medicina

Interna i opšta medicina Ordinacija za INTERNU MEDICINU vam je dostupna za dijagnostiku I lijecenje svih internistickih bolesti. EKG, Spirometrija, Ultrazvuk abdomena.   Ljekari opšte medicine ...

Ginekologija

GINEKOLOŠKI PREGLED Ginekološki pregled je skup dijagnostičkih procedura pomoću kojih se utvrđuje zdravlje ženskog genitalnog trakta počev od 16-te godine života (tj.poslije prvih seksualnih o...