Interna medicina podgorica

Interna i opšta medicina

Ordinacija za INTERNU MEDICINU vam je dostupna za dijagnostiku I lijecenje svih internistickih bolesti.

EKG, Spirometrija, Ultrazvuk abdomena.

 

Ljekari opšte medicine u Feniks Medici fokusirani su prije svega na pacijente sa zdravstvenim problemom – pregledaju ih, biraju im odgovarajuće specijaliste, javljaju i tumače rezultate. Takođe lekari opšte medicine učestvuju i u sistematskim pregledima i pregledima vozača.

Cijene usluga opšte i interne medicine

 • OPŠTI INTERNISTIČKI PREGLED SA URAĐENIM EKG-om – 35,00 €
 • EKG (bez komletnog ljekarskog pregleda) – 15,00 €
 • SPIROMETRIJA – 20,00 €
 • KONTROLNI PREGLED – 15,00 €
 • PARENTERALNA TERAPIJA, intramuskularno – 5,00 €
  intravenozno – 8,00 €
 • PREVIJANJE MALO – 8,00 €
 • PREVIJANJE SREDNJE – 10,00 €
 • PREVIJANJE VELIKO – 13,00 €
 • INFILTRACIJA ANESTETIKA U MIŠIĆ U TERAPIJI BOLA SA LIJEKOM I ANESTETIKOM – 25,00 €
 • PUNKCIJA BURSI I CISTA SA EVAUKACIJOMI INFILTRACIJOM MEDIKAMENATA – 25,00 €
 • MJERENJE BMI I ARTERIJSKOG PRITISKA – 2,00 €
 • POSTAVLJANJE URINARNOG KATETERA – 25,00 €
 • ZAMJENA URINARNOG KATETERA – 30,00 €
 • HIRURŠKI PREGLED – 50,00 €
 • KONTROLNI HIRURŠKI PREGLED – 30,00 €

Zakazivanje termina:

+382 20 511 888

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *