Laboratorija

Laboratorijska dijagnostika u Podgorici Savremena medicina se ne može zamisli bez laboratorijske dijagnostike koja je veoma važna za brzo otkrivanje bolesti i za što uspešnije lječenje, praćenje...

Pedijatrija

Pedijatrija u Podgorici Pedijatrijski pregled se obavlja kod zdrave djece, uz savjetovanje, kao I kod bolesne djece, u cilju liječenja.   U Ordinaciji FENIKS MEDIKA možete obaviti sledeće: Pre...