Fizijatrija

Fizijatar je ljekar specijalista fiziklane medicine I rehabilitacije. Pregled fizijatra obuhvata opšti pregled I specijalni dio pregleda. U opštem dijelu pregleda ljekar uzima anamnazu tj, sledeće ...