Mamograf

Mamograf u Podgorici U radiološkom kabinetu radimo snimanja dojki na mamografu, na novom Siemensovom aparatu. Mamografija je neinvazivna metoda snimanja dojki koja je slična ostalim radiološkim pro...

Radiološki kabinet

Radiološki kabinet u Podgorici U zavisnosti od potreba pacijenta, u mogućnosti smo da obavimo svu potrebnu radiološku dijagnostičku. Standardnim rendgen aparatom mogu se uraditi: nativni snimci ko...

Laboratorija

Laboratorijska dijagnostika u Podgorici Savremena medicina se ne može zamisli bez laboratorijske dijagnostike koja je veoma važna za brzo otkrivanje bolesti i za što uspešnije lječenje, praćenje...

Pedijatrija

Pedijatrija u Podgorici Pedijatrijski pregled se obavlja kod zdrave djece, uz savjetovanje, kao I kod bolesne djece, u cilju liječenja.   U Ordinaciji FENIKS MEDIKA možete obaviti sledeće: Pre...

Medicina rada

Medicina rada U Ordinaciji FENIX MEDIKA možete obaviti sistematske preglede I preglede za ljekarska uvjerenja , kao sto su pregledi za vozače A,B,C,D, I E kategorije za polaganje vozačkog ispita I ...

Interna i opšta medicina

Interna i opšta medicina Ordinacija za INTERNU MEDICINU vam je dostupna za dijagnostiku I lijecenje svih internistickih bolesti. EKG, Spirometrija, Ultrazvuk abdomena.   Ljekari opšte medicine ...