Mamograf

Mamograf u Podgorici U radiološkom kabinetu radimo snimanja dojki na mamografu, na novom Siemensovom aparatu. Mamografija je neinvazivna metoda snimanja dojki koja je slična ostalim radiološkim pro...

Fizijatrija

Fizijatar je ljekar specijalista fiziklane medicine I rehabilitacije. Pregled fizijatra obuhvata opšti pregled I specijalni dio pregleda. U opštem dijelu pregleda ljekar uzima anamnazu tj, sledeće ...

Radiološki kabinet

Radiološki kabinet u Podgorici U zavisnosti od potreba pacijenta, u mogućnosti smo da obavimo svu potrebnu radiološku dijagnostičku. Standardnim rendgen aparatom mogu se uraditi: nativni snimci ko...

Laboratorija

Laboratorijska dijagnostika u Podgorici Savremena medicina se ne može zamisli bez laboratorijske dijagnostike koja je veoma važna za brzo otkrivanje bolesti i za što uspešnije lječenje, praćenje...

Medicina rada

Medicina rada U Ordinaciji FENIX MEDIKA možete obaviti sistematske preglede I preglede za ljekarska uvjerenja , kao sto su pregledi za vozače A,B,C,D, I E kategorije za polaganje vozačkog ispita I ...

Ginekologija

GINEKOLOŠKI PREGLED Ginekološki pregled je skup dijagnostičkih procedura pomoću kojih se utvrđuje zdravlje ženskog genitalnog trakta počev od 16-te godine života (tj.poslije prvih seksualnih o...