Laboratorija

Laboratorijska dijagnostika u Podgorici Savremena medicina se ne može zamisli bez laboratorijske dijagnostike koja je veoma važna za brzo otkrivanje bolesti i za što uspešnije lječenje, praćenje...

Medicina rada

Medicina rada U Ordinaciji FENIX MEDIKA možete obaviti sistematske preglede I preglede za ljekarska uvjerenja , kao sto su pregledi za vozače A,B,C,D, I E kategorije za polaganje vozačkog ispita I ...

Interna i opšta medicina

Interna i opšta medicina Ordinacija za INTERNU MEDICINU vam je dostupna za dijagnostiku I lijecenje svih internistickih bolesti. EKG, Spirometrija, Ultrazvuk abdomena.   Ljekari opšte medicine ...