Fizijatrija

Fizijatar je ljekar specijalista fiziklane medicine I rehabilitacije. Pregled fizijatra obuhvata opšti pregled I specijalni dio pregleda. U opštem dijelu pregleda ljekar uzima anamnazu tj, sledeće ...

Pedijatrija

Pedijatrija u Podgorici Pedijatrijski pregled se obavlja kod zdrave djece, uz savjetovanje, kao I kod bolesne djece, u cilju liječenja.   U Ordinaciji FENIKS MEDIKA možete obaviti sledeće: Pre...

Medicina rada

Medicina rada U Ordinaciji FENIX MEDIKA možete obaviti sistematske preglede I preglede za ljekarska uvjerenja , kao sto su pregledi za vozače A,B,C,D, I E kategorije za polaganje vozačkog ispita I ...